background image
7
Vi arbetar enligt modellen delad entreprenad. Det
betyder att du är byggherre men vi ordnar allt som vi
avtalat om i egenskap av projektledare för ett stabilt
nätverk av underleverantörer.
Du har full frihet att själv bestämma om du vill ta hand
om vissa delar av bygget. I våra priser tar vi normalt inte
med schaktning, kakel eller målning. Det ger dig större
fl exibilitet, eftersom du kan välja att göra arbetet själv,
eller anlita någon av våra medarbetare.
Av oss får du tidigt i processen en tydlig produktions-
kalkyl.
Vi energioptimerar huset och går igenom alla lösningar
som ger dig så låga driftskostnader som möjligt.
Två års garanti och den obligatoriska tioåriga byggfels-
försäkringen gäller förstås.
Klara
papper