background image
Hur kan HM-hus hålla så låga priser trots den höga
hantverksmässiga kvalitén och den personliga designen?
Det är egentligen inte konstigt. Vår administration är
minimal, vårt kontor är litet och vi köper in direkt från
tillverkare, grossister och leverantörer. Inga lager, inga
långa leveranser.
Vi arbetar enbart med noga utvalda lokala underentre-
prenörer som jobbat med oss i många år och som vi
känner väl. Vi har ingen dyrbar katalog ­ det är personliga
kontakter som gäller.
Vi bygger ca 30 ­ 50 villor per år i Göteborgsområdet
­ sedan starten blir det närmare 2 000 hus ­ och
därför kan vi förhandla oss till bra priser på lösvirket
och allt annat material som vi använder.
6
Arkitektritat
till kataloghuspris