background image
5
· Ni tar med er tomtkartan och bokar tid hos arkitekterna, Svenning Ritkontor.
· Där jobbar ni fram en skissidè som ni direkt av HM-hus får en prisbild på.
· Utifrån detta jobbar vi på ert initiativ vidare till ett färdigt skissförslag.
· Från skissförslaget får ni en utförlig produktionskostnadskalkyl, energiberäkning och en grundlig
genomgång av huset vid ett personligt möte.
· Vi jobbar gemensamt vidare med förslaget tills det är läge att lämna in bygglovsansökan.
· Ni beställer bygglovshandlingar direkt av arkitektfirman och med de som underlag upprättar vi ett
kontrakt med en tydlig spec.
· När bygglovet är beviljat börjar konstruktionsarbetet och efter färdig markbädd börjar själva bygget.
· Ni kan nu steg för steg se ert hus växa fram.
Så här går det till