background image
4
Det är långt ifrån alla som bygger ett HM-hus. Det beror
inte på att HM-hus är dyrare, tvärt om. De flesta av våra
kunder blir överraskade när de jämför våra priser med
konkurrenterna. Du kan själv enkelt konstatera vad det
är för prisnivåer vi talar om genom att gå in på vår
hemsida www.hm-hus.se
Däremot håller vi oss i Göteborgsregionen, från Uddevalla
till Kungsbacka. Det har med våra låga priser att göra.
Korta transporter och lokala underleverantörer håller
kostnaderna nere.
Alla hus är individuella
Det börjar med att du kommer med en idé, eller kanske
en enkel skiss till oss. Förmodligen har du en tomt, eller
funderar på att köpa en.
Vi resonerar, du får träffa arkitekterna som finns i vårt
kontor och tillsammans gör vi planerna konkreta.
När det är dags att bygga levereras allt material direkt
till din byggplats. Vi har ingen stor kostnadskrävande
fabrik och inga dyra lager. Vårt nätverk av duktiga
hantverkare har varit HM-byggare i många år, och vi är
som en enda stor familj där alla känner alla och litar
på varandra.
Du är hela tiden med i processen så mycket som du
själv vill. Vi skapar utifrån dina idéer.
Du är utvald